Długoterminowa terapia rozszerzająca naczynia krwionośne u pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki aortalnej czesc 4

Porównanie wartości wyjściowych i końcowych. Wartości kliniczne i echokardiograficzne na początku porównano z wartościami uzyskanymi podczas ostatniej wizyty kontrolnej (dla pacjentów, którzy nie przeszli operacji) lub na podstawie ostatniej oceny poprzedzającej ocenę, która doprowadziła do operacji (dla osób, które przeszły wymianę zastawki aortalnej) ( Tabela 2). Skurczowe ciśnienie krwi, rozkurczowe ciśnienie krwi i częstość akcji serca nie zmieniły się istotnie w żadnej z trzech grup między początkową a kontrolną. Nie stwierdzono istotnych różnic w żadnej z echokardiograficznych zmiennych po zakończeniu obserwacji w grupach. Wymiana zastawki aortalnej
W trakcie obserwacji wymiana zastawki aortalnej była wskazana u 41 pacjentów: 12 (39 procent) w grupie kontrolnej, 16 (50 procent) w grupie enalaprylu i 13 (41 procent) w grupie nifedypiny (P = 0,62) . Zastąpienie zastawki aortalnej wskazano u 7 pacjentów ze względu na obecność objawów (2 w grupie kontrolnej, 2 w grupie enalaprylu i 3 w grupie nifedypiny), u 15 pacjentów z powodu bezobjawowej dysfunkcji lub powiększenia lewej komory (4 w grupa kontrolna, 6 w grupie enalaprilu i 5 w grupie nifedypiny) oraz 19 pacjentów w oparciu o oba kryteria (6 w grupie kontrolnej, 8 w grupie enalaprylu i 5 w grupie nifedypiny). Frakcja wyrzutowa mniejsza niż 50 procent została zidentyfikowana przez echokardiografię i potwierdzona przez angiografię radionuklidów u 18 pacjentów.
Ryc. 1. Ryc. 1. Prawdopodobieństwo wymiany zastawki aortalnej w trzech grupach, według metody Kaplana-Meiera. Pacjenci przeszli wymianę zastawki po średnio 4,2 . 2,8 roku w grupie enalaprylu, 5,4 . 2,3 lat w grupie nifedypiny i 5,4 . 1,9 roku w grupie kontrolnej. Różnice te nie były znaczące. Szybkość progresji prowadząca do konieczności operacji była podobna w trzech grupach (ryc. 1). Nie było istotnych różnic między grupami pod względem konieczności wymiany zastawki aortalnej podczas obserwacji: ryzyko względne wyniosło 1,19 (przedział ufności 95%, 0,5 do 2,6) w grupie nifedypiny w porównaniu z grupą kontrolną, 1,77 (95% przedział ufności, 0,8 do 3,7) w grupie enalaprylu w porównaniu z grupą kontrolną i 0,71 (95% przedział ufności, 0,3 do 1,4) w grupie nifedypiny w porównaniu z grupą enalaprylu.
W trakcie badania wypadło 10 pacjentów. Ze względu na wysoki wskaźnik rezygnacji (11 procent) przeprowadzono analizę leczenia. Tempo progresji prowadzące do operacji było podobne w trzech grupach (P = 0,32). Nie było istotnych różnic między grupami pod względem konieczności wymiany zastawki aortalnej w analizie leczenia: ryzyko względne wyniosło 1,12 (przedział ufności 95%, 0,5 do 2,5) w grupie nifedypiny w porównaniu z grupą kontrolną, 1,69 (95% przedział ufności, 0,8 do 3,4) w grupie enalaprylu w porównaniu z grupą kontrolną i 0,73 (przedział ufności 95%, 0,3 do 1,7) w grupie nifedypiny w porównaniu z grupą enalaprylu.
Tabela 3. Tabela 3. Porównanie lewych zmiennych komorowych przed i rok po operacji. Nie było śmiertelności operacyjnej
[podobne: kuba staszkiewicz, mikrodermabrazja przeciwskazania, trawa owsiana ]
[patrz też: jar kielnarowa, piperyna forte cena, kuba staszkiewicz ]