Inhibitory neuraminidazy przeciw grypie ad 6

W jednym z badań zidentyfikowano oporne izolaty u 4 procent leczonych dzieci, 22 oraz w ostatnim badaniu dzieci leczonych oseltamiwirem w Japonii, 9 z 50 leczonych dzieci zawierało wirusy z mutacjami w genie neuraminidazy, które kodowały lekooporne białka neuraminidazy.45 Jeśli to częste pojawianie się opornych mutantów jest powszechnym zjawiskiem u dzieci, jest poważnym problemem, zwłaszcza, że dzieci są ważnym źródłem rozprzestrzeniania się grypy w społeczności. 46 Najbardziej klinicznie istotne pytanie brzmi, czy wirusy odporne na oseltamiwir są przenoszalne i patogenne. Do tej pory nie udokumentowano transmisji wirusa opornego na oseltamiwir między ludźmi. Ogólnie rzecz biorąc, mutacje neuraminidazy prowadzą do funkcjonalnie wadliwego enzymu, który zmniejsza sprawność wirusa i powoduje obniżoną patogenność, przynajmniej w modelach zwierzęcych.46,47 Jednak w modelu fretki, odporne warianty z tą samą mutacją, które występują w niektórych dzieci dobrze wyrosły zarówno na fretce wskaźnikowej, jak i na zwierzętach kontaktowych i były łatwo przenoszone, 47 wzbudzając obawy, że niektóre zmutowane wirusy oporne na oseltamiwir mogą być przenoszone podczas epidemii. Strategie leczenia
Zarówno zanamiwir, jak i oseltamiwir mogą być stosowane w leczeniu zakażenia wirusem grypy A lub grypy B. Aktualne problemy polityczne będą zawierać zalecenia dotyczące przyszłego stosowania inhibitorów neuraminidazy (i dostępności zanamiviru, który obecnie jest niedostatecznie dostępny). Kiedy dane z nadzoru wskazują na obecność epidemii w społeczności, szybkie laboratoryjne potwierdzenie infekcji grypy lub typowa konstelacja objawów grypy może zasygnalizować potrzebę rozpoczęcia leczenia u dorosłych; Objawy kliniczne, połączenie gorączki i kaszlu miało najwyższą wartość predykcyjną48. Szybkie testy diagnostyczne, dostępne dopiero niedawno w biurach lekarskich, wykorzystują metody wykrywania antygenów, enzymów lub kwasów nukleinowych.49 Niektóre testy wykrywają tylko grypę A , podczas gdy inne wykrywają zarówno grypę A, jak i grypę B. Wyniki są często dostępne w czasie krótszym niż godzina, chociaż wrażliwości różnią się znacznie w zależności od konkretnego testu.50. Potrzebne są ulepszone testy diagnostyczne, szczególnie dla osób starszych z nietypowymi prezentacjami, które mogą rzucić niewiele wirus w ich wydzielinach. Tymczasem wyniki szybkich testów należy interpretować w świetle czułości danego testu wraz z danymi dotyczącymi nadzoru grypy ze społeczności.
Inhibitory neuraminidazy należy stosować tylko wtedy, gdy pojawiły się objawy w ciągu ostatnich 48 godzin i, jak to omówiono powyżej, najlepiej rozpocząć w ciągu 12 godzin od rozpoczęcia choroby. Wyjątkiem mogą być chorzy w stanie krytycznym, hospitalizowani z grypą, u których terapia może być rozważana nawet po upływie dłuższego czasu, ale nie ma dostępnych danych kontrolowanych, aby wesprzeć tę praktykę. Leczenie oparte wyłącznie na przyczynach klinicznych, nawet w przypadku braku testów diagnostycznych, jest szczególnie cenne dla pacjentów wysokiego ryzyka. Ograniczenie stosowania leczenia przeciwwirusowego do ciężko chorych pacjentów jest nielogiczne, ponieważ na najwcześniejszych etapach, kiedy należy rozpocząć leczenie, nie można przewidzieć, czy grypa u pacjenta dojdzie do ciężkiej choroby
[przypisy: trabekuloplastyka, tarczyca u mężczyzn, usg stopy warszawa ]
[przypisy: edermatologia, zslie1, eurorma ]