Rekombinowany czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów po autologicznym transporcie szpiku kostnego z powodu raka limfatycznego ad

Pacjenci z chłoniakiem niezaawansowanym i wczesnym agresywnym otrzymywali dwie dawki cyklofosfamidu (każda dawka, 60 mg na kilogram) i sześć dawek napromieniania całego ciała (200 cGy podawano dwa razy dziennie przez trzy dni, dla całkowitej dawki 1200 cGy ). Pacjenci z chłoniakiem nieziarniczym reagującym na leczenie otrzymywali jedną dawkę karmustyny (300 mg na metr kwadratowy), cztery dawki cyklofosfamidu (każda dawka, 35 mg na kilogram), osiem dawek cytarabiny (każda dawka, 100 mg na metr kwadratowy), oraz osiem dawek etopozydu (100 mg na metr kwadratowy, podawane dwa razy dziennie przez cztery dni). Pacjenci z chło...

Ból w klatce piersiowej u pacjentów po transplantacji serca - Dowód na czułą renowację po transplantacji serca czesc 4

Biopsja endomiokardialna nie wykazała objawów odrzucenia. Powtórzona angiografia wykazała jednak zatkaną lewą przednią tętnicę zstępującą w miejscu wcześniej odnotowanego zwężenia i dyskinezę przedniej-szczytowej ściany komory. Pacjent 4
19-letni mężczyzna, który przeszedł transplantację serca z powodu idiopatycznej przerostowej kardiomiopatii, był obecny podczas rutynowej wizyty w klinice cztery lata po transplantacji z nową i zaznaczoną depresją odcinka ST i inwersją załamka T w odprowadzeniach elektrokardiograficznych niższych i przednio-bocznych. Pacjent był bezobjawowy i nie zgłaszał bólu...

Rekombinowany czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów po autologicznym transporcie szpiku kostnego z powodu raka limfatycznego

AUTOLOGICZNY przeszczep szpiku kostnego stał się standardową formą terapii pacjentów z nawracającym chłoniakiem. Ta procedura wiąże się jednak z 5 do 15 procentowym ryzykiem powikłań śmiertelnych. Większość pacjentów poddanych autologicznemu przeszczepowi szpiku kostnego pozostaje pancytopeniczna przez trzy do czterech tygodni, w wyniku czego mogą mieć poważną chorobowość. Średni czas hospitalizacji z powodu autologicznego przeszczepu szpiku wynosi od 40 do 50 dni.1 2 3 4 5 Rekombinowany ludzki czynnik stymulujący kolonię granulocytemów (rhGM-CSF) jest regulatorową glikoproteiną, która promuje przeżyci...

Biwalirudyna rozpoczęła się w czasie transportu ratunkowego dla pierwotnej PCI AD 2

Vibrio parahaemolyticus, główna przyczyna zapalenia żołądka i jelit związanej z owocami morza w Stanach Zjednoczonych, typowo wiąże się z konsumpcją surowych ostryg zebranych z ujść ciepłowniczych. Opisujemy rozpoznany wybuch zakażenia V. parahaemolyticus związanego ze spożywaniem owoców morza z Alaski. Metody
Po otrzymaniu raportów o występowaniu zapalenia żołądka i jelit na statku wycieczkowym, przeprowadziliśmy retrospektywne badanie kohortowe wśród pasażerów, a także aktywny nadzór na całej Alasce w celu zidentyfikowania dodatkowych przypadków, oraz badanie środowiskowe w celu zidentyfikowa...

Najnowsze zdjęcia w galerii e-dermatologia:

331#olx brzeg dolny , #staveran , #przywileje honorowego dawcy krwi , #operacje zaćmy , #szpital im rydygiera kraków , #kardiolog dziecięcy warszawa nfz , #piperyna forte cena , #trabekuloplastyka , #terapia behawioralna kraków , #dentica ,