Mutacja genu lipazy ludzkiej lipoproteinowej jako najczęstsza przyczyna rodzinnej chylomikronemii u francuskich Kanadyjczyków ad 7

Jeśli wysoka częstotliwość tej mutacji może zostać potwierdzona w niezależnej grupie francuskich Kanadyjczyków z hiperlipidemią, może być możliwe przeprowadzenie badań przesiewowych wybranych pacjentów w tej populacji. Lipaza lipoproteinowa odgrywa kluczową rolę w hydrolizie trójglicerydów w lipoproteinach osocza. Proces ten inicjuje konwersję chylomikronów i VLDL do ich resztkowych cząstek, a także ma główny modulujący wpływ na poziomy i skład lipidów HDL i LDL. Wcześniej wykazano odwrotną korelację pomiędzy poziomami HDL a chorobą wieńcową.28 Poziomy HDL wykazują dodatnią korelację z aktywnością lipazy lipoproteinowej .9 Probandy, które mają pełny niedobór aktywności lipazy lipoproteinowej mają bardzo niskie poziomy HDL, ale także mają obniżone poziomy LDL z powodu zmniejszona konwersja VLDL do LDL, a ci pacjenci nie wydają się być narażeni na zwiększone ryzyko przedwczesnej miażdżycy. Osoby heterozygotyczne pod względem niedoboru lipazy lipoproteinowej znacznie zmniejszyły poziom cholesterolu HDL (P <0,01) 21, 30 i mogą wykazywać zmienną ekspresję hiperlipidemii, co może predysponować je do przedwczesnej miażdżycy.21 Z praktycznego punktu widzenia odkrycie Pro . Mutacja Leu207 zapewnia wyjątkową możliwość identyfikacji dużej liczby nosicieli we francuskiej populacji Kanady, co pozwoli nam zbadać związek między stanem nosicielstwa dla niedoboru lipazy lipoproteinowej a obecnością przedwczesnej miażdżycy tętnic i hiperlipidemii.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez granty z Rady ds. Badań Medycznych Kanady i Południowej Afryki, Canadian Heart Foundation, Canadian Genetic Disease Network oraz National Institutes of Health (DK-02456). Dr Ma jest doktorem wspieranym przez Kanadyjską Radę ds. Badań Medycznych, dr Julien jest naukowcem kariery w Fonds de la Recherche en Santé du Québec, a dr Hayden jest ustanowionym badaczem szpitala dziecięcego British Columbia.
Jesteśmy wdzięczni dr. Richardowi Lawnowi za dar klonu cDNA lipazy lipoproteinowej i dr Xingbo Wang za dostarczenie pomocnych sugestii dotyczących mutagenezy; do Elizabeth Cramb, Marthy Kimury i Steve a Hashimoto za doskonałą pomoc techniczną; oraz Davidowi Kowbelowi za pomocne sugestie na temat analizy Northern blot.
Author Affiliations
Z Wydziału Genetyki Medycznej University of British Columbia, Vancouver (YM, HEH, MVM, LAC, MRH); Wydział Biochemii (MRVM, TN) i Centrum Badań Lipidowych (PJ, CG, PJL), Laval University, Quebec; Hôpital Sainte-Justine, Université de Montreal, Montreal (ML); Clinical Research Institute of Montreal, Montreal (GR, JD); i Wydział Medycyny, University of Washington, Seattle (JB). Prośba o przedruk do Dr. Haydena na Wydziale Genetyki Medycznej, Szpital Uniwersytecki F168, 2211 Wesbrook Mall, Vancouver, BC V6T 2B5, Kanada.

[patrz też: piperyna forte cena, jar kielnarowa, dorota gwiazdowska ]