Po porodzie dysfunkcja tarczycy i depresja u niewyselekcjonowanej populacji

Niewydolności tarczycy często towarzyszą zaburzenia nastroju.1 Często występują dysfunkcja tarczycy po porodzie i depresja poporodowa; szczytowa częstość występowania obu stanów występuje od dwóch do pięciu miesięcy po porodzie.2 3 4 Badaliśmy, czy dysfunkcja tarczycy jest związana z depresją w okresie poporodowym.
Tabela 1. Tabela 1. Występowanie depresji poporodowej u kobiet z zaburzeniami tarczycy i bez tych zaburzeń * Tabela 2. Tabela 2. Występowanie zaburzeń czynności tarczycy u kobiet zi bez poporodowej depresji * Wśród 382 ciężarnych białych kobiet 303 zgodziło się na udział w prospektywnym badaniu obejmującym poporodową chorobę tarczycy i depresję. Dziesięć kobiet zostało wykluczonych z analizy z powodu biochemicznej dysfunkcji tarczycy podczas ciąży (n = 2), z powodu innej ciąży podczas badania (n = 4) lub z przyczyn osobistych (n = 4), ale kobiet, które były w depresji podczas ciąży (n = 22) nie zostały wykluczone. Pozostałe 293 kobiety oceniano w 32 tygodniu ciąży, 4 tygodnie po porodzie, a następnie co 6 tygodni do 34 tygodni po porodzie. Podczas każdej wizyty ocenialiśmy kobiety z powodu poważnej lub małej depresji za pomocą Research Diagnose Criteria, 5 i mierzyliśmy stężenia wolnych hormonów tyroksyny, wolnej trójjodotyroniny i hormonu pobudzającego czynność tarczycy. Po porodzie dysfunkcja tarczycy została zdefiniowana jako nieprawidłowe stężenie w surowicy dowolnego lub wszystkich z następujących: hormon tarczycy (zakres referencyjny, 0,3 do 3,7 mU na litr), wolna tyroksyna (zakres referencyjny, 8,8 do 23 pmol na litr) i wolna trijodotyronina (zakres odniesienia 4,0 do 8,0 pmol na litr). Wyniki badań biochemicznych nie były znane osobie prowadzącej oceny psychiatryczne. Na podstawie ustaleń uzyskanych podczas pojedynczej wizyty częstość występowania przemijającej dysfunkcji tarczycy po porodzie wynosiła 7 procent (21 kobiet). Częstość występowania depresji poporodowej na dużą lub małą skalę wynosiła 21% (61 kobiet). Osiem z 21 kobiet z dysfunkcją tarczycy (38 procent) miało depresję; depresja ustąpiła, gdy czynność tarczycy zaczęła się normalnie u 6 z 8 kobiet. Cztery kobiety miały poważną depresję (trzy miały niedoczynność tarczycy, a jedna miała nadczynność tarczycy), a cztery miały niewielką depresję (trzy miały nadczynność tarczycy, a jedna miała niedoczynność tarczycy). Gdy porównano 21 kobiet z dysfunkcją tarczycy do grupy kontrolnej z pozostałych 272 kobiet z prawidłową czynnością tarczycy, odpowiadających wiekowi, parytetowi i klasie społecznej, kobiety z dysfunkcją tarczycy miały większą częstość występowania depresji (p = 0,021) (tab. 1) . U 61 kobiet z depresją dysfunkcja tarczycy występowała dwukrotnie częściej niż u pozostałych 232 kobiet bez depresji (p = 0,08) (tab. 2).
Stopień, w jakim depresja i choroby tarczycy są związane u kobiet w okresie poporodowym, jest niepewny.6 7 8 W badaniu nieselekcjonowanej grupy kobiet stwierdzono istotną zależność między występowaniem depresji a dysfunkcją tarczycy. Ponadto obniżony nastrój był związany z przebiegiem dysfunkcji tarczycy. Zaburzenia czynności tarczycy występowały również częściej u kobiet z depresją niż u kobiet bez depresji.
Victor JM Pop, MD
Hans AM de Rooy, MD
Huib L. Vader, Ph.D.
Szpital św. Józefa, 5500 MB Veldhoven, Holandia
Daan van der Heide
University of Wageningen, 6709 PJ Wageningen, Holandia
Maarten van Son, Ph.D.
Ivan H. Komproe, mgr inż.
University of Utrecht, 3508 TC Utrecht, Holandia
Gerard GM Essed, MD
Cees A. de Geus, MD
University of Maastricht, 6202 HD Maastricht, Holandia
8 Referencje1. Poluzuj PT. Hormony tarczycy i stan afektywny. W: Halbreich U, wyd. Hormony i depresja. New York: Raven Press, 1987: 357-83.
Google Scholar
2. Amino N, Mori H, Iwatani Y, i in. . Wysokie rozpowszechnienie przejściowej tyreotoksykozy poporodowej i niedoczynności tarczycy. N Engl J Med 1982; 306: 849-52.
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Gerstein HC. . Jak częste jest poporodowe zapalenie tarczycy. Metodyczny przegląd literatury. Arch Intern Med 1990; 150: 1397-400.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. O Hara MW, Zekoski EM. Depresja poporodowa: kompleksowy przegląd. W: Kumar R, Brockington IF, wyd. Macierzyństwo i choroba psychiczna. London: Wright, 1988: 17-63.
Google Scholar
5. Spitzer RL, Endicott J, Robins E.. Badawcze kryteria diagnostyczne: racjonalne uzasadnienie i rzetelność. Arch Gen Psychiatry 1978; 36: 773-82.
Google Scholar
6. George A., Sandler M. Badania endokrynologiczne i biochemiczne w połogowych zaburzeniach psychicznych. W: Kumar R, Brockington IF, wyd. Macierzyństwo i choroba psychiczna. Londyn: Wright, 1988: 78-112.
Google Scholar
7. Harris B, Fung H, Johns S, i in. . Przejściowa poporodowa dysfunkcja tarczycy i depresja poporodowa. J Affective Disord 1989; 17: 243-9.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
8. Hayslip CC, Fein HG, O Donnell VM, Friedman DS, Klein TA, Smallridge RC. . Wartość surowicy krwi przeciwmikrozyjnej w badaniach przesiewowych w kierunku objawowej dysfunkcji tarczycy po porodzie. Am J Obstet Gynecol 1988; 159: 203-9.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
(61)
[przypisy: szacki twitter, edermatologia, szeridan ]