Podręcznik złośliwego hematologii

Szybki postęp w zrozumieniu fundamentalnych mechanizmów powstawania nowotworów oraz tempo ich odkrywania w diagnostyce i leczeniu złośliwych hematologii stanowią ogromne wyzwanie dla wydawców i redaktorów podręczników hematologicznych. Rozdziały, które są w czołówce w momencie publikacji, mogą wydawać się bardzo szybko datowane. Jako źródło aktualnych pojęć klinicznych opublikowany podręcznik nie może konkurować z przeglądami klinicznymi opartymi na sieci Web, które można często aktualizować w celu uwzględnienia pojawiającej się wiedzy. Jednak obszerny podręcznik może nadal odgrywać istotną rolę, syntetyzując i dostarczając perspektywy dotyczącej ustalonych i pojawiających się koncepcji klinicznych i naukowych. Zostało to osiągnięte w znacznym stopniu w nowym wydaniu Podręcznika złośliwego hematologii . Niedawne postępy naukowe wymusiły dodanie kilku nowych rozdziałów dotyczących postępów w plastyce komórek macierzystych, naprawie DNA i starzeniu się, angiogenezie i profilowaniu ekspresji genów. Istnieje również silniejszy nacisk na późne efekty terapii, z trzema rozdziałami koncentrującymi się na tym ważnym obszarze. Większość oryginalnych rozdziałów została znacznie zmieniona na potrzeby tej drugiej edycji.
Kluczowymi atutami tego podręcznika są sekcje dotyczące mechanizmów leżących u podstaw prawidłowej i złośliwej hematopoezy oraz sekcje dotyczące ostatnich postępów w diagnozowaniu i terapii. Postępy w diagnozie, które są objęte, obejmują pojawiające się wykorzystanie mikromacierzy do badania ekspresji genów, badania klonalności i postępu w dokładnym wykrywaniu minimalnej pozostałości choroby. Dyskusje na te tematy są na ogół bardzo dokładne, chociaż nie wspominając nawet o roli monitorowania molekularnego w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej u pacjentów leczonych imatynibem, w rozdziale dotyczącym minimalnej choroby resztkowej w białaczkach szpikowych jest godne pominięcie. Istnieje obszerne omówienie zastosowania ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy do monitorowania pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową, którzy otrzymują terapię interferonem alfa, ale obecnie jest to głównie kwestia historyczna.
Sekcja dotycząca rozwoju leczenia dostarcza kilka doskonałych i bardzo aktualnych rozdziałów na temat aktualnej roli allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych, pojawiającej się roli terapii celowanej w chorobach hematologicznych, aktualnego statusu transferu genów terapeutycznych i pojawiającej się roli komórek T Pośrednia immunoterapia.
Niektóre cechy książki można jeszcze poprawić. Rozdziały dotyczące konkretnych nowotworów hematologicznych są czasami zbyt ogólne, aby hematolog szukał szczegółowych i aktualnych porad dotyczących aspektów diagnozy i leczenia. Brak widocznych kolorowych ilustracji jest zauważalny – tylko 13 kolorowych schematów i rysunków znajduje się na ponad 800 stronach, a wszystkie są umieszczone na początku książki. W rozdziale poświęconym chłoniakowi nieziarniczemu bardzo przydatne byłyby tabele klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia dla każdego chłoniaka. Ponadto błąd typograficzny doprowadził do nieprawidłowej listy translacji t (2:17) translacji clathrin / ALK jako t (2: 7).
Dla czytelników poszukujących rzetelnego i dokładnego podręcznika na temat złośliwej hematologii, który zawiera zwięzłe analizy kluczowych mechanizmów chorobowych, ta książka jest dobrze dopasowana Poleciłbym go jako cenne źródło informacji dla naukowców, studentów i klinicystów zainteresowanych polem hematologicznym.
Timothy P. Hughes, MD
Instytut Nauk Medycznych i Weterynaryjnych, Adelaide, SA 5000, Australia

[podobne: zslie1, jak zostac dawca szpiku, tolerancja pokarmowa ]
[więcej w: edermatologia, zslie1, eurorma ]