Randomizowane kontrolowane badania (RCT) cz.1

width=300Randomizowane kontrolowane badania (RCT) stanowią najwyższy poziom dowodów, a dobrze wykonane RCT z rygorystyczną metodologią pomagają w podejmowaniu decyzji klinicznych. Dlatego też prowadzenie i stosowanie RCT ma ogromne znaczenie we współczesnej erze medycyny opartej na dowodach. Pacjenci powierzają lekarzom życie w celu udziału w RCT, a zatem przejrzysta interpretacja RCT jest moralnym obowiązkiem ze strony lekarzy.

Ostatnia sesja American College of Cardiology (która odbyła się w Orlando na Florydzie, w marcu 2018 r.) była poruszona prezentacją wyczekiwanego Vest Prevention of Early Sudden Death Trial (VEST) . Jest to największe randomizowane badanie, które wywołało ogromny entuzjazm wśród społeczności naukowej. Zgodnie z tym studium, obecne wytyczne zawodowe zalecają przynajmniej 90 dni na medyczną optymalizację przed implantacją wszczepialnego defibrylatora kardiowertera u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i frakcją wyrzutową poniżej 35%. Teoretycznie tworzy się okres, w którym pacjenci pozostają niechronieni od nagłej śmierci sercowej. Dlatego przydatny defibrylator wydaje się atrakcyjną strategią mającą na celu zmniejszenie ryzyka nagłej śmierci sercowej w tym okresie wynoszącym co najmniej 90 dni.

[patrz też: szeridan, piri piri ciechocinek, acodin wikipedia ]