Rekombinowany czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów po autologicznym transporcie szpiku kostnego z powodu raka limfatycznego ad 7

Chociaż poprzednie doniesienie sugerowało, że podawany w ciągłym wlewie rhGM-CSF może zmniejszać skuteczność fagocytów przez zakłócanie ich zdolności do migracji do obszarów zapalenia, 18 danych z badań na zwierzętach 19 20 21 i niniejsze dane sugerują, że podawanie rhGM-CSF zmniejsza infekcję. Liczby dni gorączkowych i infekcji bakteriemią paciorkowcową nie różniły się jednak między tymi dwiema grupami. W obecnym badaniu nie stwierdzono spójnej toksyczności przypisanej rhGM-CSF; jednakowa liczba pacjentów w dwóch grupach leczniczych przerwała ich przedwczesne zażywanie. Inne badania I-II fazy sugerują, że u około 30 procent pacjentów leczenie rhGM-CSF wiąże się z łagodną toksycznością, składającą się z bólu mięśni, bólu stawów, zmęczenia, nudności, biegunki i niskiej gorączki.22 23 24 Wyniki to badanie sugeruje, że te toksyczne efekty są trudne do odróżnienia od tych związanych z przeszczepem szpiku. Dawka rhGM-CSF w tym badaniu była również niższa, a schemat (dwugodzinny wlew) różny, od tych stosowanych w wielu innych badaniach. Mogło to przyczynić się do braku zaobserwowanej toksyczności. Nie było również różnicy w odniesieniu do bardziej poważnych efektów toksycznych, takich jak wysięk osierdziowy lub wysięk opłucnowy, wcześniej zidentyfikowany jako związany z rhGM-CSF w wyższych dawkach.
Pomimo pewnych wcześniejszych danych sugerujących, że podawanie rhGM-CSF wiązało się ze zwiększoną liczbą płytek krwi u naczelnych iu pacjentów po leczeniu cytotoksycznym, 8 9 10 25 nie wykazało stałego wpływu na odzyskiwanie płytek krwi w niniejszym badaniu. Co zaskakujące, liczba wszczepionych krwinek czerwonych była istotnie niższa u pacjentów, którzy otrzymywali rhGM-CSF. W innych próbach nie zidentyfikowano mniejszych wymagań dotyczących transfuzji czerwonych krwinek w związku z podawaniem rhGM-CSF.10 11 12 Aby potwierdzić ten wynik, konieczne będą dalsze randomizowane badania, aby można było wywnioskować, że rhGM-CSF stymuluje odzyskiwanie krwinek czerwonych i płytek krwi, jak również granulocyty u pacjentów poddawanych autologicznemu przeszczepowi szpiku kostnego. Pacjenci, którzy otrzymywali rhGM-CSF nadal mieli 2 tygodnie ciężkiej neutropenii i ponad 3 tygodnie trombocytopenii i wymagali wielu transfuzji płytek krwi i krwinek czerwonych. Konieczne są dodatkowe strategie, aby skrócić okres pancytopenii. Takie strategie mogą obejmować łączenie rhGM-CSF z innymi cytokinami, takimi jak interleukina-326 27 28; zapewnienie reinfuzji dodatkowych autologicznych komórek progenitorowych krwi obwodowej, zebranych po stymulacji cytokiną lub terapii cytotoksycznej 25, 29; lub obie.
Leczenie rhGM-CSF nie miało negatywnego wpływu na stabilność wszczepienia, nawrotu ani przeżycia podczas pierwszych 100 dni po wlewie szpiku. Doświadczenie to jest zgodne z długotrwałymi wynikami kontrolnymi u pacjentów w badaniach fazy I-II. 30 Dłuższe badanie tej grupy będzie jednak wymagane przed stwierdzeniem wpływu rhGM-CSF na długoterminowe prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu lub przeżycia. Obecne dane sugerują, że rhGM-CSF jest bezpieczny i skuteczny, że zmniejsza neutropenię, a przez to zmniejsza chorobowość pacjentów poddawanych autologicznemu przeszczepowi szpiku kostnego w przypadku raka limfatycznego
[patrz też: szacki twitter, clemastinum syrop, jar kielnarowa ]