sanatorium eskulap w rymanowie zdroju ad 5

Przeprowadzono ponad 50 analiz w celu wyszukania możliwych działań niepożądanych związanych ze szczepionką. Jednak po drugiej iniekcji obserwowano jedyne stany, które znacznie różniły się i występowały z częstością procent lub więcej: infekcje wirusowe, zdiagnozowane przez lekarzy (8 w grupie szczepionkowej [0,5 procent] i 28 w grupie placebo [1,6 procent], P = 0,001) i zapalenie spojówek (34 w grupie szczepionkowej [2,0 procent] i 54 w grupie placebo [3,1 procent], P = 0,040). Dla każdej kategorii objawów klinicznych podsumowaliśmy codzienne dane zebrane podczas wizyt domowych, aby uzyskać cotygodniową miarę objawów; niemowlęta zostały sklasyfikowane jako nie mające żadnych objawów lub jednego lub więcej. Na podstawie tych danych stwierdzono istotną różnicę między grupami pod względem występowania następujących objawów: obszary zaczerwienienia o średnicy mniejszej niż 2,54 cm (1 cal) w średnicy (48 w grupie szczepionkowej [3,3 procent] i 18 w grupie placebo [1,2%]; p <0,001) i obszarach opuchlizny mierzących mniej niż 2,54 cm (1 cal) w średnicy (91 w grupie szczepionkowej [6,2%] i 10 w grupie placebo [0,7%]; P <0,001). Podobne wyniki odnotowano, gdy analizowano raporty rodziców. Gdy wyniki obu szczepień zostały połączone, nie było znaczącej różnicy w średniej maksymalnej temperaturze w ciągu 48 godzin po wstrzyknięciu między grupą otrzymującą szczepionkę a grupą placebo (37,4 ° C [99,37 ° F] vs. 37,4 ° C [99,39] ° F]; P = 0,54) lub w procentach dzieci o temperaturze powyżej 38,9 ° C (102 ° F) (1,63% w porównaniu z 1,54%, P = 0,76). Analizy przeprowadzone oddzielnie dla pierwszej i drugiej dawki dały podobne wyniki.
Odpowiedź przeciwciał
Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedzi przeciwciał u niemowląt zaszczepionych szczepionką H. influenzae typu b szczepionka OMPC lub placebo * Ponieważ sugerowano, że poziom w osoczu 0,15 .g przeciwciała przeciw polisacharydowi otoczkowemu H. influenzae typu b na mililitr był ochronny, 14 przeanalizowaliśmy dane w celu określenia odsetka niemowląt, u których poziomy przeciwciał przekraczały tę wartość. Przed pierwszą dawką szczepionki 55 procent niemowląt miało poziomy przeciwciał w surowicy do polisacharydu otoczkowego H. influenzae typu b wynoszącego mniej niż 0,15 .g na mililitr (Tabela 2). Dwa miesiące po pierwszej i drugiej dawce szczepionki odpowiednio 10 procent i 9 procent niemowląt miało poziomy przeciwciał w surowicy poniżej 0,15 .g na mililitr. Jednak w osiem miesięcy po drugiej dawce szczepionki 24 procent niemowląt miało poziomy przeciwciał w surowicy poniżej 0,15 .g na mililitr.
Występowanie inwazyjnej choroby H. influenzae
Tabela 3. Tabela 3. Analiza skuteczności H. influenzae Type b OMPC Vaccine. Przeanalizowaliśmy wskaźniki zachorowalności na chorobę H. influenzae w ciągu pierwszych 15 miesięcy i pierwszych 18 miesięcy życia, aby odzwierciedlić zmiany w polityce szczepień H. influenzae w indyjskiej służbie zdrowia opisane powyżej. Gdy wszyscy pacjenci zostali włączeni do analizy przypadku, która miała miejsce przed 18 miesiącem, przypadek stwierdzono w grupie szczepionkowej i 22 w grupie placebo (P <0,001, punktowa ocena skuteczności, 95 procent; 95-procentowy przedział ufności, 72 do 99%) (Tabela 3) [przypisy: zdz słupsk, kuba staszkiewicz, gastroskopia łódź ]