sanatorium eskulap w rymanowie zdroju ad

Jednakże drugiego wstrzyknięcia nie wstrzymano od niemowląt, które po raz pierwszy zostały zaobserwowane po 146 dniu życia. Niemowlęta, które otrzymały drugą dawkę po 146 dniu życia, zostały wykluczone z ścisłej analizy skuteczności. DPT i doustne szczepionki przeciwko polio były podawane równocześnie ze szczepionką OMPC typu H. influenzae typu b lub placebo, ale w różnych udach. Po rozpoczęciu badania, Indiańska Służba Zdrowia przekazała wszystkim licencjonowanym koniugatom szczepionkowym H. influenzae (złożonym z fosforanu polialvosilribitolu i anatoksyny błoniczej [PRP-D], ProHIBit, Connaught Laboratories) wszystkim niemowlętom w wieku 18 miesięcy. Po kwietniu 1990 r., Gdy zalecenia dotyczące podawania koniugowanych szczepionek koniugowanych H. influenzae zostały skorygowane przez Amerykańską Akademię Pediatryczną i Komitet Doradczy ds. Szczepień, materiał nietoksyczny typu oligosacharyd bifosacharydu typu PRP-D lub antygenowy H. influenzae zawierał toksynę błonicy (HbOC lub HibTITER, Praxis Biologics) podano w wieku 15 miesięcy. Badania laboratoryjne
Krew (3 ml) uzyskano do pomiaru przeciwciała surowicy do otoczkowego polisacharydu H. influenzae przed pierwszą i drugą immunizacją, w wieku 6 i 12 miesięcy, i przed dawką szczepionki H. influenzae podanej w 15 do 18 miesięcy. w wieku. Przeciwciało w surowicy polisacharydu otoczkowego H. influenzae oznaczano w Merck Sharp i Dohme Research Laboratories za pomocą standardowego testu radioimmunologicznego.11 Lekarze z indyjskiej służby zdrowia zostali poproszeni o pobranie próbek krwi do hodowli od wszystkich niemowląt o temperaturze . 39,4 ° C. (.103 ° F). Próbki krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i moczu uzyskano w hodowli i wykryciu antygenu H. influenzae u niemowląt, u których podejrzewa się sepsę lub zapalenie opon mózgowych.
Badania mikrobiologiczne
Hodowle krwi pobierano od członków personelu szpitalnego i przetwarzano w różnych laboratoriach klinicznych zgodnie ze standardowymi metodami. 12 Normalnie sterylne płyny ustrojowe hodowano bezpośrednio na czekoladowym agarze i inkubowano w atmosferze 5% dwutlenku węgla.
Izolaty H. influenzae zostały wysłane z odpowiednich laboratoriów klinicznych do laboratorium projektowego w Whiteriver w Arizonie, gdzie ich tożsamość została potwierdzona na podstawie ich reakcji na antyserum H. influenzae, wzór wzrostu w obecności czynników X i V, i odpowiedź na panel biochemiczny (Microscan, Baxter Laboratories). Izolaty zamrożono w -70 ° C w podłożu z bulionu z gliceryną i tryptycznym podłożem sojowym w celu oddzielnego potwierdzenia w tych samych testach w Johns Hopkins, w Baltimore. Próbki moczu i surowicy od niemowląt z podejrzanymi przypadkami testowano również pod kątem antygenu otoczkowego polisacharydu H. influenzae z testem aglutynacji lateksu (Directogen, Becton Dickinson). Żaden pacjent nie miał dodatniego testu antygenowego z negatywnymi kulturami.
Definicje
Pacjentów uznano za rekrutowanych, jeśli ich rodzice lub opiekunowie wyrazili pisemną zgodę i zostali zapisani (analiza zamiaru leczenia), jeśli otrzymali pierwszą dawkę szczepionki lub placebo. Uważa się, że każdy uczestnik osiągnął punkt końcowy do badania, jeśli ukończył 18 miesięcy, otrzymał dawkę przypominającą H
[podobne: clemastinum syrop, mixelektronix, dorota gwiazdowska ]